چت روم|بوشهرچت |چت روم بوشهر |بوشهرگپ|چت بوشهر|چت بوشهرچت،بوشهر چت،چت بوشهر،روم بوشهر،چت روم بوشهر،چت روم بوشهرچت،بوشهرچت(صــدیــق چــت)چت روم اصلی استان بوشهرهمراه باکاربران خونگرم ومهمان نوازجنوب پاتوق پسرودخترای گل استان بوشهرباناظرین ومدیران فعال 24ساعته محیطی گرم ودوستانه وامن برای شماایجادکرده ایم امیدواریم لحظات خوب وخوشی برای شمادراین چت روم رقم بخوردلطفاقوانین بوشهرچت رارعایت نموده ودرصورت بروزهرگونه مشکل به مدیریت اطلاع دهید برای ورودبه بـــوشهــرچــت اصلی کلیک کنیدچت بوشهرچت,چت بوشهر,چتروم بوشهر,چت روم بوشهر,بوشهرچت اصلی,بوشهر,بوشهری,بوشهرگپ,گپ بوشهری,سایت بوشهر,وبلاگ بوشهرچت,سایت چتروم بوشهر,بوشهرچت,چت روم دوستیابی بوشهر,چت روم مخصوص بوشهریا,چت روم فارسی بوشهر,چت روم استان بوشهر,چت روم بوشهر خورموج,چت روم بوشهری ها,چت روم بوشهرچت,چت روم بوشهر جم,چت روم بوشهر تلگرام,چت روم بوشهر,بوشهر چت روم بوشهر,چت تلگرام بوشهرچت اصلی,بوشهر چت چت رومی متفاوت,چت بوشهر,چت بوشهرتلگرام,چت بوشهری ها,چت بوشهر پاتوق جنوبی ها,چت بوشهری, بوشهر چت روم فارسی,گروه چت بوشهر,چت روم بوشهرچت,جنوب چت بوشهر,گروه چت بوشهریا,چت روم بوشهریا,چت روم بوشهر چت,چت روم استان بوشهر,بوشهر چت اصلی,بوشهرچت شعبه اصلی,چت روم بوشهرشعبه اصلی,چت روم اصلی استان بوشهر, شعبه اصلی روم بوشهر,چت روم بوشهر,چت روم بوشهرچت,چت روم بوشهری ها,چت روم بوشهری,زودروم بوشهر,چت روم بوشهر تلگرام,چت روم بوشهر خورموج ,چت روم بوشهر جم,چت جنوب,چت جنوب بوشهر,جنوب چت روم ,چت خراسان جنوبی,گروه چت جنوبی ها,چت روم جنوبیها ,چت بوشهر پاتوق جنوبی ها,ستاره چت جنوب,سایت جنوب چت,گروه چت جنوبیا,سایت بوشهرچت,سایت چت روم بوشهر,جنوب چت,جنوب چت بوشهر,جنوب چت روم,ستاره چت جنوب,سایت جنوب چت,گروه چت جنوب, تهران گروه چت,جنوب چت روم جنوب,بوشهر چت روم جنوبیها,بوشهرچت,چت بوشهر,چت روم بوشهر,چتروم بوشهر,چت روم اصلی بوشهر,چت روم شعبه اصلی بوشهر,چت چت روم اصلی بوشهرچت,چت بوشهراصلی چت جنوب,چت روم جنوب,بوشهرچت,صدیقه چت,چتروم صدیقه چت,هادی چت,تنگک چت,روم بوشهری ها,چت شلوغ بوشهرچت,نیازمندیهای شهربوشهر,وبسایت بوشهر,ادرس جدیدواصلی بوشهرچت,بوشهرچت قدیمی,شعبه اصلی بوشهرچت,بوشهرچت اصلی,اهرم چت,ابپخش چت,چت دشتستان,دشتستان چت,چت بندربوشهر,دیواربوشهر,کلینیک بوشهر,بوشهربلیط,بوشهرکجاست,استان بوشهر,بوشهرچت شعبه اصلی,بوشهرچت تلگرام,بوشهرچت واتساپ,چتروم بندربوشهر,چت بندربوشهر,چتروم بوشهری ها,چط بوشهر,چت کردن دربوشهرچت,بوشهرچت چت رومی متفاوت,چت بندر,بندربوشهرچت,چت اصلی بوشهر,چت روم بوشهری ها,روم بوشهر,بوشهرروم,عزیزچت,چت عزیز,چتروم عزیز,چت روم اصلی عزیز,چت روم عزیز,عزیزگپ,روم عزیز,گپ عزیز,چت عزیزچت,پاتوق بوشهری ها,چت پاتوق بوشهر,گپ عزیز,بوشهر چت,چت روم بوشهرچت,آسان چت,رویا چت,چت روم بوشهر چت,چت بوشهر چت روم چت بوشهر,جنوب چت,چت روم جنوبی ها,تک چت,چت تک,چتروم تک,چت روم تک چت,پروانه چت,چت پروانه,چتروم پروانه,گناوه چت,چت گناوه,چت روم گناوه,برازجان چت,چت برازجان,عالیشهرچت,چت عالیشهر,چغادک چت,همسفرچت,چت همسفر,چت روم همسفر,یاسوج چت,چت یاسوج,خلیج چت,چت خلیج,چت کازرون,کازرون چت,شیرازچت,چت شیراز,چت روم اصلی استان بوشهر,بوشهرچت,بوشهرچت چت رومی کاملامتفاوت پاتوق دختروپسرای خونگرم وبانشاط بوشهر,سایت بوشهرچت,پاتوق بوشهرچت,چت بوشهریا,گپ بوشهریا,چت روم اصلی بوشهر,ماهشهرچت,چت دیلم,چت عسلویه,چتروم عسلویه,چت پارسیان,چت بندرپارسیان,چت خلیج,قشم چت,چت قشم,چت اصلی استان بوشهر, http://mizbandoc.ir 2020-05-30T05:35:03+01:00 text/html 2019-08-01T17:13:33+01:00 mizbandoc.ir هادی مرادی پبام مدیریت بوشهرچت http://mizbandoc.ir/post/6 <p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باسلام خدمت تمامی کاربران چت</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000">&nbsp;روم&nbsp;</font><font color="#009900">بـــــوشهــــــرچـــــــت&nbsp;</font></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#009900" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ازاینکه چت روم مارابرای چت کردن وصحبت</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;کردناتون دراین&nbsp;فضای مجازی انتخاب کردیدکمال</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;افتخاردارم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">امیدوارم خاطرات خوب وخوشی برای هرکدامتان</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;رقم بخورد</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خواهشاقوانین چت رورارعایت کرده ودرصورت</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;بروزهرگونه</font></p><p style="text-align: center; "><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000">مشکل به مدیریت ازطریق(</font><font color="#009900">تماس باما</font><font color="#ff0000">)درمحیط</font></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;چت روم اقدام</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فرمایید</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توجه:دوستان وکاربران گرامی لطفا ادرسهای</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;دیگرمارابه</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خاطربسپاریدتادرصورت مشکل بادامنه ویاادرسهای</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;دیگرواردسایت</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همیشگی وخوبمان&nbsp;بـــوشهــــرچت شوید</font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باتشکرمدیریت</font></p><p style="text-align: center; "><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000">&nbsp;سایت</font><font color="#3366ff">&nbsp;بـــــــوشهــــــــر</font><font color="#ff0000">چت:</font><font color="#009900">صــــدیقــه بانـــــــــــــو</font></font></p> text/html 2019-08-01T17:10:25+01:00 mizbandoc.ir هادی مرادی چت روم بوشهرچت|قوانین کلی ناظران ومدیران بوشهرچت http://mizbandoc.ir/post/5 <p style="color: rgb(25, 90, 140); font-size: 12px; text-align: center;"><font style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 102, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="">سلام</strong>،&nbsp;<strong style="">دوستان&nbsp;و&nbsp;عزیزان</strong></span></span></font></p><font style="color: rgb(25, 90, 140); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 153, 102);"><strong>قوانین</strong>&nbsp;باید دقیقا و مو به مو در تک تک ثانیه های حضورتون در روم اجرا شود.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 0);">حتمـــا همه قوانین را تا خط آخر بخوانید چون ذره ای بی توجهی به هرکدوم از قوانین مندرج باعث حذف شدن بلافاصله ستاره شما میشود و هیچگونه بخششی شامل هیچ ناظری نخواهد شد. قوانین و مقررات را تا خط آخر بخوانید چون هر قانونی را که رعایت نکنید بلافاصله ستاره شماره را حذف میکنیم و دلیل آن را برای شما در نظرات یا در چت روم اعلام خواهیم کرد و از ستاره محروم خواهید شد !</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 255);"><strong>هر موضوع رو برای شما جداگانه و شفاف توضیح خواهم داد:</strong></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>دلیل</strong>&nbsp;<strong>اخراج</strong></span>: هنگامی که میخواهید اخراج کنید حتما باید از قسمت تماس با مدیریت ، دلیل اخراج کاربر متخلف را بصورت دقیق اعلام کنید. &nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√<strong>حضور</strong>&nbsp;<strong>در</strong>&nbsp;<strong>چت</strong>&nbsp;<strong>روم</strong>&nbsp;<strong>دیگر</strong></span>&nbsp;: ناظران حق ندارند بخاطر حضور در چت روم دیگر از روم&nbsp;&nbsp;غافل باشند. اگر در چت روم دیگری بودید و مدیری شما را در ان چت روم مشاهده نمود ستاره ناظری خود را از دست خواهید داد.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>شماره</strong>&nbsp;<strong>دادن</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;در صورت مشاهده شماره دادن توسط کاربری درصفحه عمومی اول&nbsp;1&nbsp;بار &nbsp;اخطار دهید و در صورت تکرار کردن، این بار برای مدت زمان&nbsp;3&nbsp;ساعت کاربر را اخراج کنید. &nbsp;</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√<strong>تبلیغ</strong>&nbsp;<strong>هرگونه</strong>&nbsp;<strong>سایت</strong>&nbsp;<strong>یا</strong>&nbsp;<strong>چت</strong>&nbsp;<strong>روم</strong></span>:<span style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;تبلیغ اخطار ندارد و بدون اخطار کاربری که تبلیغ کرد را اخراج دائم کنید.</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>توهین</strong>&nbsp;<strong>در</strong>&nbsp;<strong>خصوصی</strong>:</span>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">در صورتی که کاربری به شما گفت که در خصوصی او حرف زشت زده شده است نیاز به بررسی دقیق دارد لذا از او بخواهید بر روی نام کاربر مورد نظر کلیک کرده و از آخرین&nbsp; گزینه یعنی "مسدود سازی پیام ها"، پیام های خصوصی یا کلا&nbsp; خصوصی و عمومی را مسدود کند.</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>نحوه</strong>&nbsp;<strong>اخطار</strong>&nbsp;<strong>دادن</strong></span>: برای اخطار دادن همیشه از شکلک مخصوص&nbsp; اخطار ، اخطار میدهید&nbsp; و دلیل اخطار خود را&nbsp; همراه با نام کاربری شخصی که به او اخطار دادید را کاملا توضیح میدهید.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);">√<span style="color: rgb(51, 153, 102);">&nbsp;&nbsp;<strong>آی</strong>&nbsp;<strong>پی</strong>&nbsp;<strong>کاربران</strong>:</span><span style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;هیچ ناظری تحت هیچ شرایطی حق ندارد آی پی&nbsp; کاربری را به کسی بگوید. &nbsp;</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√<strong>&nbsp;توهین</strong>&nbsp;<strong>به</strong>&nbsp;<strong>ناظر</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;در صورتی که به ناظری توهین یا بی احترامی شد ناظر حق ندارد جواب آن کاربر متخلف را با همان لحن بدهد و باید&nbsp; اخطار دهد و درصورت لزوم اخراج کند</span>.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">&nbsp;√&nbsp;<strong>نام</strong>&nbsp;<strong>کاربری</strong>&nbsp;<strong>دوم</strong></span>: هر ناظری حتما یک نام کاربری دیگر برای خود ثبت کند تا در مواقعیکه تعدادناظران حاظر کافی باشد با نام ناظری نیاد و با نام کاربری بیاد.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>ارسال</strong>&nbsp;<strong>شکلک</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;ارسال شکلک های بزرگ و بصورت مداوم کاملا ممنوع است، زیرا سرعت چت روم رو کم میکنند، به کاربرانی که رعایت نمیکنند&nbsp; اخطار دهید و در صورت رعایت نکردن اخراج&nbsp;10&nbsp;دقیقه ای کنید.</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;&nbsp;<strong>احترام</strong>&nbsp;<strong>به</strong>&nbsp;<strong>ادمین</strong>&nbsp;<strong>ها</strong></span>: همه ناظران موظفند به مدیران روم احترام&nbsp; بگذارند. ناظری که احترام مدیری را نگه ندارد بلافاصله برای همیشه حذف میشود.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>بقا</strong>&nbsp;<strong>ستاره</strong>:</span><span style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;کسانی ناظر همیشگی ما خواهند ماند که علاوه بر&nbsp; رعایت دقیق قوانین مندرج همواره جز کاربران برتر لیست جدول امتیازات باشند، و ناظرانی که فعالیت آنها کمتر شود حذف خواهند شد.</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;&nbsp;<strong>ورود&nbsp;با&nbsp;نام&nbsp;دوم&nbsp;</strong><strong>کاربری</strong></span>: همگی ناظران موظف هستند قبل از ورود جدول لیست کاربران آنلاین را بررسی کنند که اگر تعداد ناظران کافی بود با نام دوم خود وارد شوند. همیشه به ازای 10 کاربر تنها یک ناظر در چت روم حضور داشته باشد. و اگر تعداد ناظران حاظر کافی بود ناظرانی که دیرتر از ناظر قبلی آمدند باید با نام دوم کاربری خود وارد شوند. اولویت با ناظری که زودتر در چت روم حظور داشت، است.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp; &nbsp;<strong>رعایت</strong>&nbsp;<strong>ادب</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;ناظری که حرف رکیک بزند و ادب را در صفحه عمومی یا خصوصی رعایت نکند و جو روم را خراب کنند بدون اخطار حذف خواهد شد.</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;&nbsp;<strong>سواستفاده</strong>&nbsp;<strong>از</strong>&nbsp;<strong>قدرت</strong>&nbsp;<strong>ناظری</strong>:</span>&nbsp;هر گونه استفاده شخصی&nbsp;و&nbsp; نادرست از قدرت ناظری باعث گرفتن ستاره ناظر متخلف میشود، باید اخطار دادن و اخراج کردنتان کاملا براساس قوانین ذکر شده باشد.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>ورود</strong>&nbsp;<strong>مخفی</strong></span>:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 255, 255);">ورود مخفی برای ناظران کاملا ممنوع میباشد و بدون اخطار ستاره ناظر&nbsp;متخلف گرفته میشود.</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>هنگام</strong>&nbsp;<strong>اخراج</strong>&nbsp;<strong>کاربر</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;هنگامی که کاربری را به دلیلی اخراج کردید در صفحه چت عمومی دلیل و مدت زمان اخراجش را اعلام کنید تا همگی کاربران و مدیران اطلاع داشته باشند. همچنین ناظران حق استفاده از کلماتی مانند: شوت هنگام اخراج را ندارند.</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>ارتباط</strong>&nbsp;<strong>با</strong>&nbsp;<strong>دیگر</strong>&nbsp;<strong>کاربران</strong></span>: به دلیل زیاد شدن سایت های چت روم, کاربران تازه وارد در صورتیکه مشاهده کنند چت روم بی حال و&nbsp; بی حس است روم را ترک میکنند و به یک روم دیگر میروند. لذا&nbsp; ناظران موظفند با کاربران تازه وارد و تازه عضو حرف بزنن&nbsp;تا به کاربری ثابت تبدیل شوند. ناظران نباید ساکت باشند و باید با ایجاد بحث ها و ارتباط با تمام کاربران ،روم رو گرم نگه دارند. ناظری که در صفحه عمومی کم حرف و کم فعالیت داشته باشد بلافاصله حذف خواهد شد.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>رفتن&nbsp;به&nbsp;اتاق&nbsp;های&nbsp;دیگر</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;رفتن به اتاق های دیگر چت روم تنها هنگامی موردی ندارد که: 1- در اتاق اصلی تعداد ناظران کافی باشد&nbsp; 2- اتاقی که میروید باید حداقل 5 کاربر داشته باشد، در غیر اینصورت&nbsp; رفتن به اتاق های دیگر جز تخلف ها محسوب میشود. در صورتی که پشت سیستم نیستید به اتاق پشت سیستم نیستم مراجعه کنید. &nbsp;</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√&nbsp;<strong>فعالیت&nbsp;در&nbsp;سایت&nbsp;های&nbsp;دیگر</strong></span>&nbsp;:ناظران نباید هیچ گونه فعالیتی در هیچ چت روم دیگری داشته باشند.در صورتی که مشاهده شود ناظری در &nbsp;چت روم دیگری فعالیت دارد ستارش بلافاصله حذف خواهد شد.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>خصوصی&nbsp;رفتن</strong></span>:<span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;رفتن به خصوصی (زیر آبی)در مواقعی که تعداد ناظران کم باشد ممنوع است. همگی ناظران باید در صفحه عمومی فعال باشند. &nbsp;</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√&nbsp;<strong>غیبت</strong>:</span>&nbsp;غیبت بیش از 3 روز برای ناظران ممنوع است، در صورتی که نمیتوانید برای مدت زمان بیش از3 روز به چت روم سر بزنید به مدیران اعلام کنید.</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">√ &nbsp;<strong>شرکت&nbsp;درجلسات</strong></span>:&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ناظرانی که در جلسات مدیران و ناظران شرکت نکنند100%حذف خواهند شد ! &nbsp;(عدم حضور خود را در جلسه 1 روز قبل به مدیر اطلاع دهید )</span></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 102);">√&nbsp;<strong>خوش</strong>&nbsp;<strong>آمدگویی</strong></span>:<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">&nbsp;سلام وخداحافظی کردن باتمام کاربران کاملا الزامی است.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p style="font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="color: rgb(0, 255, 0);">تـــــــــــــــوجـــــــــــــه&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;تـــــــــــــــوجـــــــــــــه</span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp; رعایت همه &nbsp;قوانین لازم و اجباری است. اگه ناظری رعایت نکرد در مرحله اول به اون اخطار داده &nbsp;و در مرحله دوم برای همیشه از ناظری حذف &nbsp;و هیچ بخششی شامل حالش &nbsp;نخواهد شد. پس قوانین رو حفظ کنید تا اگر خدایی نکرده حذف شدید و درخواست بخشش خواستید ، شرمنده شما ناظران عزیز نباشیم. بازم میگم&nbsp;رعایت&nbsp;کامل قوانین کاملا واجب است.</span></span></p><p>&nbsp;</p></font> text/html 2019-08-01T15:53:27+01:00 mizbandoc.ir هادی مرادی بوشهرچت|چت بوشهر|خریددرجه دربوشهرچت|خریداتاق شخصی درچت بوشهر http://mizbandoc.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; direction: ltr;"><div style="text-align: center;"><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">با سلام خدمت همه کاربران&nbsp;بوشهرچت&nbsp;امتیازات لازم برای درجه دار شدن دربوشهر&nbsp;چت به</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">صورت زیر میباشد</span></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">&nbsp;خرید درجه (</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#3366ff">مدیر اصلی</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">&nbsp;) با پنل کامل قیمت</span><font color="#3366ff"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">300</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "> هزار</span></font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "> تومان=</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#3366ff">پنجاه 50</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">هزارتومان</span></div><div><br></div><div><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">خرید درجه (</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">ملکه اصلی</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp;) با پنل قیمت</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">200هزار</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"> تومان==تمدید به صورت ماهانه</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">50هزار</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp;</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تومان</font></p></div><div><div><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">خرید درجه (</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">ملکه</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp; ) بدون پنل قیمت</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#33cc00">150</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">هزار تومان==تمدید به صورت ماهانه</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">50</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">هزار&nbsp;</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تومان</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">خرید درجه (</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#33cc00">مدیر ارشد</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp;) با پنل 99درصدی قیمت</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#33cc00">250 </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">هزار تومان===تمدید به صورت&nbsp;</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">ماهانه </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">50هزار</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تومان</font></p></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#33ccff">نماینده مدیر</font><font color="#ff0000">&nbsp;) با پنل کامل قیمت</font><font color="#33cc00">200</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">&nbsp;هزار تومان=</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تمدید به صورت&nbsp;</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">ماهانه</span><span style="text-align: right; "><font color="#33cc00">30</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">خرید درجه (</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">مدیر&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">) </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">بدون</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "> پنل قیمت </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">150</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">20</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">هزار تومان</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">خرید درجه (</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">مدیر&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">)</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00"> با پنل</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "> قیمت&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">200</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; "><font color="#33cc00">30</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; text-align: right; ">هزار تومان</span></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#009900">معاون کل</font><font color="#ff0000">&nbsp;) قیمت</font><font color="#009900"> 100</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==تمدید به صورت ماهانه</span><font color="#009900">&nbsp;2<span style="text-align: right; ">0</span></font><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#009900">معاون</font><font color="#ff0000">&nbsp;) قیمت </font><font color="#33cc00">80</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزارتومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==تمدید به صورت ماهانه</span> <span style="text-align: right; "><font color="#33cc00">10</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#33cc00">ملکه</font><font color="#ff0000">&nbsp;) قیمت </font><font color="#009900">80</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه</span><span style="text-align: right; "><font color="#009900">10</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#33cc00">ناظرارشد</font><font color="#ff0000">&nbsp;) قیمت&nbsp;</font><font color="#33cc00">80</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه</span><span style="text-align: right; "><font color="#009900">10</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#009900">پرنسس</font><font color="#ff0000">&nbsp;) قیمت</font><font color="#009900">50</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه</span><span style="text-align: right; "><font color="#009900">10</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید درجه (</font><font color="#3333ff">ناظر</font><font color="#ff0000">&nbsp;) قیمت</font><font color="#3366ff">&nbsp;50</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">==</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تمدید به صورت ماهانه</span><span style="text-align: right; "><font color="#3366ff">10</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار تومان</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right; "><font color="#ff0000">خرید</font><font color="#009900">اتاق شخصی</font><font color="#ff0000"> بارمزمدیریت براتاق ==</font><font color="#009900">قیمت30هزار</font><font color="#ff0000">تومان ماهانه==</font><font color="#009900">تمدید10</font></span><span style="text-align: right; "><font color="#009900">هزار</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تومان</span></font></div><div><br></div><div><span style="text-align: right; "><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">خرید اتاق (</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">روزانه5000 هزار تومان</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">) میباشد</font></span></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">&nbsp;خرید</span><span style="text-align: right; "><font color="#3366ff">اتاق شخصی</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; "> بدون رمز ==قیمت</span><span style="text-align: right; "><font color="#3366ff">20</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزارتومان ماهانه==تمدید</span><span style="text-align: right; "><font color="#3366ff">5</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">هزار</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: right; ">تومان</span></font></div><div><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">سفارش&nbsp;درجه اختصاصی&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">100</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">هزار تومن==تمدید به صورت ماهانه</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">20</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">هزارتومان</font></p></div><div><p><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#ff0000">توجه داشته باشید(</font><font color="#3366ff">سو<a href="http://aynazchat.com/">&nbsp;</a><a>استفاده</a>&nbsp;از درجه</font><font color="#ff0000">)مساویست</font></font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">&nbsp;با لغو درجه و هیچ مبلغی برگشت</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">&nbsp;داده&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">نمیشه پس</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "><font color="#ff6600"> حتما قبلا از خریدبه این نکته مهم</font></span></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">توجه </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">داشته باشید</font></p><p><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">قیمت ها به هیچ وجع&nbsp;</font><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">تخفیف</font><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "> ندارد&nbsp;و حتما</font><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "> قبل از خرید</font><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "> امتیاز(</font><font color="#3366ff" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">درجه&nbsp;یااتاق</font><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">) دقت کنید</font></p><p><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">&nbsp;چون</font><font style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; " color="#3366ff"> بعد از خرید هیچ مبلغی برگشت داده نمیشود</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">نکته بسیارمهم:</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">خدمت تمامی کاربران عزیزوگرامی </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">بوشهرچت </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">برای خریدوسفارش درجه</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">&nbsp;یادرجه اختصاصی واتاق </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">فقط فقط بامدیرسایت مریم هماهنگ کنید</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">وهمچنین درصورت</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">&nbsp;بروزهرگونه سوال یا مشکل درچت روم </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">باشماره تلفن درپایین مطالب</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600"> نوشته شده اطلاع</font></p><p><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">&nbsp;دهید </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "><font color="#ff0000">تماس پاسخ داده نمیشود</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "><font color="#009900">فقط پیامک</font></span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; "> باتشکر</span></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">جهت هماهنگی با </font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">مدیر اصلی</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600"> در تماس باشید</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">فقط پیامک :</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">09174005957</font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">&nbsp;</font></p><p></p></div></div></div></div> text/html 2019-08-01T12:12:39+01:00 mizbandoc.ir هادی مرادی بوشهرچت پاتوق جنوبی ها| چت روم بوشهرچت رومی متفاوت http://mizbandoc.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.bosherchat.ir" target="" title="">برای ورودبه بوشهرچت اصلی کلیک کنید</a></div>